Čištění kanalizačních studní: metody a popis

Pravidelné čištění kanalizačních šachet je povinné. Doporučuje se, aby se provádělo buď podle potřeby, zejména po skončení zimního období nebo s frekvencí šesti měsíců. Moderní technické možnosti umožňují rychle a ekonomicky provádět nejen preventivní, ale i nouzové čištění studní. A v tomto článku se budeme blíže podívat, jak dobře vyčistit kanalizaci.

Proces čerpání odpadů

Četnost čištění

Požadovaný počet úklidových činností je určen místními podmínkami. V jednom případě je stačí držet je jednou za několik let, v ostatních - 2-3 krát ročně. Pokud se například srážky hromadí hlavně v deštivém období, ve veřejných sběratelích se to děje téměř vždy. V důsledku dlouhodobého deště nebo jarního sněhu se mohou srážky částečně nebo úplně vyplavit.

Toto doporučení je dáno čistě praktickými úvahami. Kvůli nahromaděným úlomkům není kanalizace dobře jakéhokoli druhu znečištěny, ale mohou se ucpat. To může vést k významné poruše kanalizačního systému. Kromě toho se při nepravidelném čištění v jamkách hromadí různé mikrobiální organismy. Pokud nejsou včas odstraněny, mohou vyvolat vývoj procesů plísní a hniloby uvnitř inženýrských struktur, nemluvě o možném výskytu různých infekčních onemocnění.

Jakákoli kanalizace potřebuje pravidelné čištění

Metody čištění studní pomocí zařízení

V současné době se používají tyto metody čištění:

  • čištění ilosózou;
  • vakuové čerpání;
  • hydrodynamické čištění;
  • chemické praní;
  • tepelné proplachování.

Čištění ilososa

Pokud jde o pohodlí a účinnost, nejlepší možností je použití ilososa. Toto zařízení je určeno k provádění aspenizátorských prací. Jeho konstrukce zahrnuje nádrž a vakuovou pumpu. Jednou z výhod této metody je možnost jejího provozu v každém ročním období. Ilososy jsou široce využívány pro různé typy úprav a údržbářských prací, včetně odstraňování kalů z betonu a plastových kanalizačních šachet a sítí, jímek čistíren odpadních vod, septiků a také pro přepravu kapalného odpadu.

Čištění pomocí odsávače

Vakuové čerpání

Tato metoda zahrnuje čištění studny a čerpání odpadní vody pomocí výkonné vakuové pumpy. Poté se odpad sbírá a likviduje. Tento druh splňuje normy environmentální bezpečnosti a je účinným způsobem, jak udržet optimální hygienické podmínky.

Poradenství odborníka:

Pro zajištění stabilního provozu kanalizačního systému, pro prevenci mimořádných událostí a pro udržení nezbytné úrovně sanitace je nutné pravidelně odvádět kanalizační studny.

Stroj na vakuové čerpání odpadních vod: vzhled a schéma

Hydrodynamické čištění

Principem hydrodynamického čištění je propláchnutí odpadu z vnitřních stěn kanalizace silným tlakem. Tímto způsobem lze eliminovat případné blokování organického a anorganického původu. Po dokončení spláchnutí se odpad sbírá a likviduje.

K provedení takového čištění lze použít jeden nebo dva stroje v závislosti na množství sedimentu:

  • první pračka;
  • druhou je ilosos.

Pračka a ilosos

Použití těchto látek je vhodné pro velké objemy kalu.Pro ilustraci potřeby zapojení ilosózy je třeba zvážit dva příklady:

  • Příklad 1: trubka o průměru 500 mm a délce 100 metrů je silně ucpaná. Průměrné množství srážek je 200 metrů krychlových. mK jejich odstranění je zapotřebí ilosos.
  • Příklad č. 2: trubka o průměru 150 mm a délce 100 m obsahuje 2 krychlové metry. m srážek. Samozřejmě, v tomto případě můžete blokování odstranit ručně.
Poradenství odborníka:

Hydrodynamické čištění je univerzální, ale jeho účinnost se dosahuje pouze v případě pravidelného čištění. To vám umožní zajistit hladké fungování systému a zabránit vzniku mimořádných situací.

Schéma hydrodynamického čištění kanalizačních studní

Chemické praní

Tato metoda zahrnuje použití silných chemikálií. S jejich pomocí je možné změkčit a transformovat depozity kondenzátu různého původu, včetně soli, do rozpuštěného stavu. Proces se provádí za použití speciálního zařízení a chemického složení. To umožňuje účinně ošetřovat povrchy negativním olovem a zaměřit vliv činidel. Pěna také vytváří mechanický efekt.

Suché čištění kanalizačních studní je velmi účinné a šetrné k životnímu prostředí, ale vzhledem ke svým vysokým nákladům se používá jen zřídka.

Prostředky pro chemické praní

\ t

Tepelné splachování

Ve své zásadě provozu se tato metoda podobá hydrodynamickému čištění. Jeho hlavním rysem je však použití tlakuteplá voda. Teplota vody se může pohybovat od 120 do 160 stupňů. Nezbytnou podmínkou účinnosti této metody je její pravidelné provádění. Je pozoruhodné, že v agregátu tepelného a chemického praní je možné několikrát zvýšit účinnost posledně uvedeného.

Mytí vody v domácí síti

V některých případech, když jsou v síti domácností malé usazeniny, stačí je umýt odpadní vodou. Za tímto účelem se otvor průlezu uzavře zátkou a shora se nalije určité množství vody. Vzniká tak nutný tlak a po vytažení korku proudí voda do vrtu velkou rychlostí a myje ji.

Ruční čištění

Bez ohledu na to, jak byla jakákoli plastová nebo železobetonová studna vyčištěna, je ruční zpracování vždy posledním krokem. Jeho nutnost je dána tím, že jakékoli zařízení provádí pouze všeobecnou práci, bez soustředění se na konkrétní věci, proto je pro zajištění maximální účinnosti nutné ruční čištění.

Ruční čištění

Na závěr je třeba dodat, že preventivní opatření k zabránění blokádám jsou často ignorována nebo jim prostě chybí finanční prostředky. To vede k nouzovým situacím. V potrubí se hromadí různé usazeniny, které postupně snižují průchodnost. To vede k jejímu snížení.v některých případech k jeho úplnému selhání. Z toho vyplývá, že včasné čištění kanalizačních studní je nezbytnou a nepostradatelnou podmínkou pro zajištění stabilního provozu celého systému.