Kanalizační studna z betonových kroužků to udělejte sami


Využití jakéhokoliv města využívá betonové kanalizační studny. Staly se známým prvkem rozsáhlé sítě podzemních plynovodů, které tvoří komplexní podnik, který je zodpovědný za hygienický stav osady. Náš článek bude říkat o tom, jak jsou postaveny a od čeho?

Sestup betonového prstence během montáže

Oblast působnosti

\ t

Betonové kroužky jsou jedním z nejběžnějších a nejžádanějších typů výrobků z prakticky jakéhokoli závodu na výrobu betonových a betonových výrobků ( vyztužené železobetonové prstence vypadají téměř stejně).

Používají se k výstavbě dešťových a odvodňovacích systémů, kanalizací, podzemních potrubí a jsou tak vhodné pro řešení různých technických problémů, které v současné době nemají žádnou alternativu.

Vysoce výkonné vlastnosti umožňují jejich využití prakticky v každém klimatickém pásmu naší rozsáhlé země, s výjimkou regionů Dálného severu. Vzhledem k velkému množství výhod se nejběžněji staly betonové kanalizační studny.

Režimkanalizační šachta prstenců

Výhody a nevýhody betonových kroužků

Hlavní výhody kanalizačních šachtových šachet při jejich použití při organizaci kanalizace a kanalizace jsou:

 • rychlost instalace;
 • relativně nízká cena;
 • dobré uchycení horních kroužků k dolním a snadné odstranění mezer;
 • pravidelný geometrický tvar;
 • snadná hydroizolace;
 • konstrukční pevnost;
 • Dlouhá životnost, vypočtená za desetiletí.

Nicméně se všemi kladnými vlastnostmi jsou některé nevýhody charakteristické také pro konkrétní výrobky.

Uvažujme o nich:

 • velké množství stovek kilogramů a vytváření obtíží v dopravě, jakož i vyžadování podstatných nákladů na dodací a instalační zařízení;
 • neschopnost pohybu i na krátké vzdálenosti bez použití silných vozidel;
 • křehkost a praskání při nerovnoměrném zatížení a válcování.

Je zřejmé, že výhody jsou mnohem větší než nevýhody.

Příslušenství pro studny

Velikosti betonových kroužků pro splašky

Široké používání betonových kroužků pro konstrukci inspekčních, odvodňovacích a dalších kanalizačních studní určuje jejich základní velikosti.

Hlavní rozměry betonových kroužků

Vyrábí se výška budovypostupné pokládání jednoho kruhu do druhého.

Kromě standardních kroužků typů KC-10 a KC-20 vyrábějí některá zařízení také nestandardní výrobky, které se liší jak velikostí, tak tvarovými rysy, například přítomností ramen nazývaných „zámky“ a usnadňují přesnou instalaci horních vrstev.

Také praktikovala zakázkové a vyšší prstence s větší vertikální velikostí.
Tato integrace usnadňuje a urychluje instalaci kanalizačních zařízení, ale pouze v případě, že má zákazník výkonné přepravní, nakládací a montážní zařízení, jakož i zkušené pracovníky schopné kvalifikovaně instalovat takový betonový kroužek pro studnu - rozměry větší než norma vyžadují zvláštní přístup.
Použití betonových kroužků v každém případě výrazně zjednodušuje a urychluje stavební práce ve srovnání s alternativními materiály, z nichž hlavní je cihla.
Hlavní velikosti jsou uvedeny v tabulce níže.

Typ

Průměr (vnitřní), mm

Výška, mm

CZ-10 (KC-10)

1000

900

CZ-20 (KC-20)

2000

900

Ostatní příslušenství

Je zřejmé, že studna vedle zdí má ještě dva důležité konstrukční prvky:

 1. Dno pro hydroizolaci. V tomto případě by měl být dno spolehlivou ochranou půdy před únikem kapalin, stejně jako zabránění pronikáníuvnitř půdní vody, to znamená izolovat v obou směrech.
 2. Pokrytí určené k ochraně obsahu před ucpáváním a osoby, které jdou na zemském povrchu - od pádu do otevřené jámy.

Dno pro kanalizační šachtu

Doporučení odborníka:

Uvnitř studny mohou být oblasti potrubí, komunikačních linek a dalších komunikací, proto je zde velmi důležitá spolehlivá hydroizolace.

Pokud jde o krytí, z ekonomických důvodů se kovové části dostaly do styku s betonovými výrobky.Pokrytí studny má několik výhod:

 • je levnější než litina;
 • má přibližně stejnou hmotnost;
 • nehrozí riziko, že budou ukradeni sběrateli „černého“ šrotu.

Kryt kanalizační šachty

Současně dokonale plní svou hlavní funkci - vytvářet bezpečné podmínky pro chodce a dopravu a také chrání studny v kanalizační síti před znečištěním.

Jak si udělat dobře

Vedle soukromého domu nebo chaty je obvykle potřeba vytvořit si vlastní hygienický systém, do kterého budou sloučeny nečistoty. Jeho rozměry mohou být různé, v závislosti na počtu lidí žijících v domě, ale zpravidla je hloubka takové konstrukce dva metry. Tato velikost je optimální pro potřeby průměrné rodiny. Studny s menší hloubkou vyžadují častou likvidaci, což znamená zbytečné náklady. Výstavba kanalizaceStudna je jednoduchá a může být vyrobena z betonových kroužků sami.

Aby bylo možné vybudovat beton vlastními silami, potřebují úsilí nejméně dva lidé a je lepší, je-li více pomocníků.

Instalace vrtu se provádí takto:

  1. Proces začíná vykopáním studny vhodné velikosti, do které spadá první prstenec. Pak je nutné ji pečlivě vyrovnat vodorovně, pro kterou je půda vykopána, aby se odstranily deformace, zatímco situace je sledována pomocí bublinové hladiny.
Poradenství odborníka:

Pro dosažení správné polohy spodního prstence je velmi důležitý úkol, protože po instalaci následujících úrovní bude prakticky nemožné vyrovnat celou konstrukci.

Instalace druhého prstence v horní části prvního kruhu

  1. Dále je vše jednoduché: horní se nachází nahoře na spodním prstenci, zatímco svislost celé konstrukce se sleduje olovnicí.
  2. Poté je nutné spoje utěsnit cementovou maltou.
  3. Zbývá pouze pokrýt hotovou studnu betonovou deskou s otvorem, vybavenou zkosením a zavřít ji poklopem.

Montáž stupňů

 1. Kanalizační šachta je připravena, můžete ji použít.

Na základě našich doporučení budete schopni snadno se vypořádat se všemi obtížemi instalace kanalizační šachty a po zastavení výběru na betonových kroužcích uděláteosobně vyrobený výrobek trvanlivý a spolehlivý.