Montáž kanalizačních studní: výběr materiálu, výpočet a montáž


Mnoho začínajících mistrů se při vytváření autonomního kanalizačního systému často ptají na logickou otázku: jak se provádí instalace kanalizačních studní? Zařízení takového vrtu je poměrně jednoduché a každý si ho dokáže vyrobit, i když nemá ve stavebnictví speciální dovednosti. Náš článek vyzdvihne vlastnosti této technologie co nejúplněji.

Dobře připravená kanalizace

Výběr materiálu

Plastová šachta a vlastnosti její instalace

Nejjednodušší je instalace kanalizačních studní z plastu.

Tato práce nevytvoří velké potíže ani pro začátečníky.Vyrábí se v několika jednoduchých krocích:

 1. musíte vykopat díru správné velikosti,
 2. vybudovat nadaci,
 3. nainstalovat studnu z plastu
 4. k ní připojte kanalizaci.

Instalovaná plastová jímka

Pro průměrného spotřebitele jsou však náklady na toto zařízení na čištění odpadních vod stále poměrně vysoké, i když tento typ vrtů je nejšetrnější k životnímu prostředí. Stojí za zmínku, že sčas se zcela vyplatí díky výraznému nárůstu doby odstraňování odpadních vod. V průměru z plastových studní musí být kanalizace odstraněna nejvýše jednou ročně.

Ostatní materiály

Pro stavbu studny můžete použít dostupné nástroje, jako je dřevo (po potažení antiseptiky a samozhášecími přísadami) nebo staré pneumatiky, ale výrobky z těchto materiálů nevydrží dlouho. Navíc tento design nebude zcela utěsněn.

Poradenství odborníka:

Aby vaše kanalizace mohla dlouhodobě poskytovat pohodlí v domě, stojí za to používat pouze kvalitní a speciálně navržené stavební materiály.

Nepochybujte o tom, že můžete vybudovat kanalizaci dobře vlastníma rukama. Navzdory velkému rozdílu v účelu montovat takový design většiny druhů, které potřebujete podle podobného schématu. Pokud pochopíte obecné schéma, pak nebude těžké zvládnout zvláštnosti každého případu.

Jedním z nejběžnějších typů kanalizačních šachet je konstrukce železobetonových kroužků o průměru 0,8-1 m. Technologie jejich instalace bude podrobněji popsána níže. Kromě toho můžete tuto studnu koupit ve smontovaném stavu, s horním víkem a hotovým železobetonovým dnem.

Výpočet objemu a průměru vrtu

Před zahájením prací na stavbě kanalizace je nutné stanovit její celkové rozměry.Studna určená pro domácí použití by měla být zpravidla asi 2-2,5 metru vysoká. Nejdříve musíte znát objem vrtu, abyste mohli vypočítat průměr prstenců výpočtem.

Parametry konstrukce vrtu: výška a průměr kroužků

Je třeba připomenout, že objem vrtu musí být větší než požadovaný objem - s rozpětím 1-1,5 měsíce.Příklad výpočtu:

 1. Objem jamky se vypočte podle tohoto vzorce: V = L x 3,14 x R2 .
 2. Předpokládejme, že spotřebujete průměrně 7 metrů krychlových vody za měsíc (V) a vezmete výšku budoucího vrtu 2 metry (L).
 3. Pak poloměr vrtu R = kořen V /3,14 /L, který bude roven 1 metru (R = 7 /3,14 /2,2 = 1 m).
 4. Průměr prstence by tedy měl být D = R x 2 = 2 (metr).

Studený betonový kroužek

Požadavky na septiky

Konstrukce septiku (nejjednodušší varianta) může být provedena montáží z prefabrikovaných železobetonových kroužků o průměru 1,5 až 2 m. Při výběru místa na místě, kde bude septik umístěn, je nutné vzít v úvahu požadavky hygienických norem. Podle nich by měl být septik ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od bytového domu. Vzhledem k tomu, že tyto stejné normy vyžadují hloubku pokládání odpadních potrubí nejméně 0,7 m, pak je pro určení objemu septiku nutné vzít v úvahu, že část septiku, která leží nad touto značkou, nebude v poptávce.

Výběr umístění budoucí septiky

Takže předtím, než tak učinítekanalizace dobře, je třeba se zabývat vlastnostmi výběru lokality:

 • Je nutné mít studnu tak, aby k ní bylo možné snadno přistoupit pomocí kanalizačního vozíku pro čerpání odpadních vod, to znamená, že je nutné zajistit vhodné přístupové komunikace.
 • Zvláště důležité je maximální odstranění kanalizace dobře z pitné studny, v případě, že je ve vašem dvoře. Vzdálenost mezi těmito dvěma studnami může být nejméně 30 m.
 • Vzdálenost od místa, kde je kanalizační potrubí odstraněno z bytového domu do studny, by měla být minimální.
 • V úseku mezi kanalizačním potrubím z domu do studny nelze otáčet. Je-li to však bez ní nemožné udělat, mělo by být jejich číslo co nejmenší a je nutné, aby se rohy stočily hloupě, tzn. rovna 120 °. Současně nesmí klesat úhel sklonu trubky po otočení.

Poté, co se zabýváme výběrem místa, můžete přistoupit přímo ke studiu instalační technologie, zejména proto, že není vůbec obtížné.

Montáž kanalizačních studní ze železobetonových kroužků

Technologie montáže kanalizačních šachet je následující:

 1. Když si vyberete místo, kde bude kanalizace dobře umístěna, stojí za to připravit plán a dohodnout se na odhadech pro budoucí práci.
 2. Pak můžete pokračovat do zemních prací, to znamená, že vykopete jámu pro kanalizaci dobře. Jeho velikost bude záviset na typu a účelu studny a na objemechodpadních vod.

Kopání jámy

 1. Při stavbě základové jámy můžete začít novou etapu stavebních prací - přípravu nadace. Tato fáze také závisí na typu vaší studny. Pro konstrukci skladovací šachty, uvažované v našem příkladu, je nutné naplnit dno štěrkem nebo drceným kamenem o tloušťce asi 15 cm, poté se tato výplň nalije cementovou maltou a nezapomene se naklonit směrem k poklopu.
 2. Instalace kanalizačních studní začíná instalací prvního prstence ze železobetonu. Je instalován na řešení M100. Po montáži jsou ve stěnách prstence vytvořeny otvory pro trubky, které by neměly vstupovat do kroužku o více než 100 mm. Kolem zavedeného otvoru musí být pečlivě utěsněn roztok.
 3. Betonový žlab vychází ze dna studny (od vstupu trubky k výstupu). Průřez žlabu odpovídá průměru trubek. Chcete-li takový žlab, můžete použít kus kanalizační trubky požadované délky.
 4. Po zakrytí prvního železobetonového kroužku na něj namontujte druhý. Zde se musíte ujistit, že takzvané "zámky" jsou na stejné úrovni, pokud se podíváte na vyztužený betonový kroužek zevnitř. Po kompletní montáži všech prstenců vrtu instalujeme kryt s poklopem nahoře a upevníme ho cementem pro ochranu studny před pádem dešťové vody do ní.

Zesílené RC kroužky

 1. Montáž železobetonového krytu a montáž poklopu. Dobřemusíte pokrýt betonovou desku, poskytuje otvor pro poklop a otvor ventilačního potrubí. Pomocí víka a šachty v kanalizační šachtě je prováděna ventilace, jsou také nezbytné pro čerpání odpadních vod a zajištění přístupu do vrtu během opravy.
 2. Když je instalace kanalizace dobře nezávislá, musíte začít pokládat potrubí. Kanalizační potrubí by mělo být pokládáno do země v hloubce asi 0,7 metru se sklonem 2 cm na 1 metr vozovky. Je nutné, aby vstupní potrubí ve studni bylo vyšší: zabrání ztrátě objemu kanalizace dobře.

Uspořádání kanalizace a potrubí

Poradenství odborníka:

Je třeba mít na paměti, že hloubka výkopu nemusí být velká, protože pak musíte nanést zem a má tendenci klesat. V důsledku toho může celá trať ztratit požadovaný sklon. Pamatujte také, že je zakázáno uzavírat tvrdé předměty pod potrubí, aby nedošlo k jejich poškození.

Někteří skeptici v reklamě na moderní kanalizační systémy mohou tvrdit, že výstavba kanalizačních studní - septiků neodpovídá duchu doby. Faktem je, že u septiků i moderních systémů je periodicky nutné čištění kanalizačních studní s využitím asenizačních strojů. Zpracování podzemních vod prováděné ve filtračních polích nebo resorbující studně vede obecně ke stejnému výsledku. AleVýhodou železobetonové septiky je, že má mnohem větší objem ve srovnání s moderními plastovými nádobami, což je vážný argument, se kterým se lze těžko dohadovat.