Plastové kanalizační šachty: výhody, typy a vlastnosti instalace


Plastové kanalizační šachty jsou určeny k provádění funkcí akumulace odpadních vod z činností domácností a sledování jejich stavu při údržbě kanalizačních sítí. Kanalizace musí zajistit nerušený pohyb vody, tak často má dno (kinet) s vodicími drážkami pro pohyb odpadních vod. Polymerní kanalizační studny jsou často používány v dešťových a domácích kanalizačních systémech a budou předmětem našeho článku.

Příklady svařovaných studní

Technické vybavení

Stává se, že za účelem snížení nákladů na projekty z kanalizace dobře, se snaží odstranit část zásobníku, takže dno hladké. Přijetí takového rozhodnutí má však v průběhu operace opačný ekonomický účinek, který je spojen se silným ucpáním velkých frakcí nečistotami, což v konečném důsledku vede ke zvýšení odolnosti vůči průtoku vody a v důsledku toho k přechodnému opotřebení konstrukcí.

Vrták (podnos) s vodicími drážkami

Díky konstrukčním vlastnostem plastuKanalizační studny jsou využívány v kanalizačních systémech v podobě rotačních, tee a rovných studní.

Jsou instalovány v souladu s určitými intervaly, a to jak na rovných úsecích kanalizačních tras, tak na odbočkách a rozdílech odbočení, jakož i na místě každé změny směru trasy, jako je soustružení, spojování (studna) atd.

Při výrobě technických a kontrolních vrtů byly použity plastové trubky, které jsou vybaveny prvky pro zásobování drenáží. Celkové rozměry trubek jsou dány potřebou umístění uvnitř odborníka, který systém opravuje, protože je nutné při manipulaci s čisticími odtoky s vodou pod tlakem.

Druhy plastových studní

Nádoba z umělé kanalizace, stejně jako všechny ostatní konečné jímky odvodňovacích systémů a dešťové kanalizace, závisí na jejích celkových parametrech pouze na denním výkonu kanalizace při likvidaci přijatých objemů vody. Zařízení kanalizačních studní je diktováno především tím, jaký subtyp představuje.

Klasifikace plastových vrtů:

 • inspekce (inspekce);
 • absorpční jamky;
 • studny na přívod vody.

Pozorovací jámy

Důležitou součástí kanalizačního potrubí je přítomnost inspekčních (inspekčních) studní v kanalizační soustavě. Používají se pro:

 • řízení prácekanalizační systém a zjistit potřebu čištění trubek před ucpáním
 • údržbářské práce,
 • ověřovací úkony a postupy pro čištění potrubí pomocí speciálního zařízení.

Základní prvky vrtu

Kanalizační studny PVC jsou tvořeny:

 • dno, které je opatřeno částí patra s profilováním ve formě drážek;
 • doly, které jsou často vlnité trubky;
 • kryty - poklop nebo omezovač roštu.

Absorpční studny

Absorpční studny jsou aplikovatelné v případech, kdy voda nemůže být vypuštěna, místo dna jsou naplněny pískem nebo sutinou, která umožňuje proudění vody do země. Jsou vyrobeny z materiálů, které chrání proti zhroucení uvnitř stěny, takže v tomto případě jsou použitelné pouze kruhové výrobky z plastu.

Absorpční plastová jímka

Doporučení odborníka:Je-li nutné vybudovat dobře obdélníkovou kanalizaci, je ještě lepší použít jako materiál cihlu nebo betonu studnu z betonových prstenců.

Studny sání vody

Vodní studny sbírají sebranou vodu sama od sebe, odkud bude vypouštěna. Možné jsou následující body likvidace vody:

 • odvodňovací systém ;
 • přírodní příkop;
 • otevřená voda.

Takové studny na přívod nebo odvod vody mají kryt ahluchý dno. Víko by mělo být zároveň pevné, bez otvorů, protože dešťová voda může přetížit kanalizaci.

Vnější a vnitřní pohled na studnu sání

Doporučení odborníka:Odvodňovací potrubí by mělo být vyřezáno do studny ve výšce nejméně 40 cm nad úrovní dne, aby se vytvořil druh lapače písku - oblast, ve které se částice písku ponoří na dno.

Výhody plastových studní

Při výstavbě moderních inženýrských systémů pro obsluhu soukromého sektoru je použití plastových šachet nejúčinnější vzhledem k snadné instalaci a životnosti.

Mezi jejich charakteristické rysy patří také:

 • vysoké pevnosti vlastností šachty s možností zesílení stability při kritickém zatížení;
 • vysoká odolnost zásobníku vůči opotřebení;
 • hladký vnější a vnitřní povrch šachty šachty, který umožňuje vysokou úroveň spolehlivosti a těsnosti vložek, jak vstupních, tak výstupních přípojek;
 • schopnost vytvořit studnu s potřebnými výškovými rozměry;

Vlastní studna

 • úplná těsnost všech stávajících spojení vyrobených v továrně;
 • vynaložený systém při práci na organizaci organizace některých typů vrtů v oblasti, kde se nacházíinstalace potrubí, což vede ke snížení nákladů a zkrácení doby instalace vrtů, s povinným zajištěním požadované úrovně těsnosti spojů a jejich spolehlivosti;
 • vysokorychlostní instalační práce na vrtu; například čas strávený instalací nejstrukturovanějšího komplexního diferenciálu je jedna pracovní směna.

Vlastnosti instalace plastových studní na splašky

Instalace plastového vrtukanalizačního systému trvá minimálně a nevyžaduje použití speciálních technických zařízení a také bez použití nadbytečné práce.

Připojení potrubí k plastové jímce

Plastové studny nevyžadují další zpracování. Místo je nutné pouze připravit s nafoukanými sutinami a pískem. V závislosti na tom, kde bude šachta instalována, má smysl věnovat zvláštní pozornost volbě umístění poklopu, stejně jako správnosti instalace podlahové desky výtlaku s přihlédnutím ke třídě poklopu.