Vana ucpaná: co dělat, aby se zabránilo zablokování

Pokud se tak stane, že je vana ucpaná, nesmí být stlačena. V takové situaci je důležité vědět, jaká opatření je třeba podniknout k rychlému vyřešení problému a také k tomu, aby se dlouhodobě zabránilo běžnému provozu odvodňovacího systému. Náš článek vám pomůže získat všechny potřebné informace.

Jakmile voda začne špatně odcházet, měla by být okamžitě přijata opatření

.

Účinné způsoby boje proti blokádám

Při pečlivém zacházení s vodovodním potrubím můžete dlouhodobě pracovat bez ucpání v kanalizačních trubkách. Nicméně, situace, kdy dojde k zablokování v koupelně, je známo téměř každému, protože vlasy, kočky a psy vlasy, stejně jako různé nečistoty, které se usazují na vnitřním povrchu trubek tvoří blokování do vypouštěcího otvoru.

Takový soubor je žádoucí mít v každém bytě

.

Aby nedošlo ke ztrátě a přijetí účinných opatření pro boj proti blokádám, je nezbytné:

  • aby bylo možné použít píst,
  • mít představu o tom, jaké chemikálie pro domácnost jsou určeny k čištění trubek,
  • Znát podmínky, za kterých se vodovodní kabel používá.

Známý plunžr

Když je koupelna ucpaná, musíte nejprve použít nejjednodušší konstrukci gumového víčka a dřevěné nebo plastové rukojeti, tzv. Pístu. Před použitím pístu musí být přepad uzavřen.

Systém čištění lázně pístem

Doporučení odborníka:Píst, jehož čerpací pohyb tlačí zablokování, je mimořádně účinný, pokud se zablokování nachází v blízkosti vypouštěcího otvoru.

Vodovodní kabel

3metrový kovový kabel umožňuje vyrovnat se s obtížnými překážkami. Při práci s ním je nutné provádět kroucené pohyby tak, aby nedošlo k poškození vnitřního povrchu trubek.

Zkušenosti s manipulací s tímto jednoduchým nástrojem jsou nezbytné, jinak bude obtížné zabránit jeho zablokování v místech, kde se potrubí ohýbá. Vzhledem k tomu, že kabel je vybaven špičkou, může dojít ke zničení částečného ucpání a částečnému zachycení nečistot z odtokové trubky.

Odstranění ucpání kabelem

Chemikálie pro prevenci a kontrolu blokování

Aby nedošlo k ucpání lázně - co by se mělo systematicky provádět? Pro prevenci blokády dobře pomáhají různé chemikálie. Kontaminanty uložené na stěnách potrubí jsou účinně odstraněny zejména pro tento účel určenými prášky, gely akapalin.

Poradenství odborníka:Při volbě nástroje je vždy důležité si pozorně přečíst návod, protože rozdílné složení komponentů indikuje jiný způsob působení těchto nástrojů.

Při čištění trubek je důležité přesně dodržovat doporučení týkající se doby působení chemického činidla a jeho dávkování. Kromě toho je důležité vědět, že chemicky aktivní látky jsou při použití nebezpečné, a proto by měla být přijata odpovídající opatření na ochranu kůže, očí a dýchacích cest.

Sortiment chemikálií vám umožňuje vybrat ten správný pro všechny druhy trubek

Při výběru prostředků pro čištění trubek je třeba věnovat zvláštní pozornost slučitelnosti materiálu, z něhož je trubka vyrobena, a aktivním složkám použitých prostředků. Při čištění trubek je důležité nepoškozovat jejich vnitřní povrch.

Boj proti komplexním kontaminantům

Hydrodynamické proplachování trubek

Přístroje pro hydrodynamické mytí

\ t

Tímto způsobem se čištění odpadních vod provádí přiváděním vysokotlaké vody do potrubí. Akumulované sedimenty v důsledku takové expozice jsou velmi efektivně vymyty. Při mytí nepřístupných míst pomocí této metody je považováno za relativně levné. S takovým dopadem na trubku těsnost spojů a švů není porušena.

Tepelná metoda čištění kanalizačních trubek

Využití teplé vody dodávané pod tlakem se považuje za použitíkterý vám umožní rychle se vypořádat s pevnými tukovými ložisky, které jsou často důvodem, že potrubí v koupelně je ucpané. Jestliže toto používá chemická činidla, která zničí organické znečištění a zabijí baktérie, pak efektivní dezinfekce trubek je provedena.

Prevence blokád

Aby nedošlo k zablokování překvapením, měla by být přijata systematická zvláštní opatření, která zajistí, že vnitřní povrch potrubí bude udržován v čistotě:

  • Aby se zabránilo hromadění tuku, systém pravidelně oplachujte teplou vodou po dobu 10 minut.
  • použití ochranných mřížek instalovaných v odvodňovacím otvoru vám umožní účinně chránit kanalizační potrubí před vniknutím znečištění,
  • odpad z domácností, odpadky a hadry by neměly spadat do odtoku, protože často tvoří dopravní zácpy v potrubí.

Rošt chrání potrubí před mechanickými nečistotami

Dodržování nezbytných pravidel pro používání koupelny zajistí dlouhou životnost odvodňovacího systému. V případě ucpání je třeba věnovat zvláštní pozornost pečlivému přístupu k kanalizačnímu potrubí a nepoškodit je při čištění. Pokud je odpad v koupelně ucpaný a navzdory různým aktivitám nemůže být průchodnost systému obnovena sama, je nutné obrátit se na pomoc instalatérských specialistů.